Show simple item record

Platform for AI Agent Competitions

dc.contributor.advisorBernhauer David
dc.contributor.authorOndřej Vaniš
dc.date.accessioned2019-06-20T22:52:09Z
dc.date.available2019-06-20T22:52:09Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-695599699405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83482
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a vytvořením platformy pro soutěžení AI agentů v tahových strategických hrách. Pro řešení byla zvolena klient--server architektura. Kód AI agenta běží na straně klienta a připojuje se k hernímu serveru přes síť. Průběh hry je řízen skrze události posílané prostřednictvím protokolu WebSocket. Herní server běží v runtime prostředí Node.js. Na hře Othello byla otestována funkčnost platformy a bylo ukázáno, že Node.js je dostačující řešení pro obsluhu až 180 současně připojených dvojic agentů. Byla demonstrována lineární závislost celkové doby běhu v závislosti na počtu souběžných spojení pro hry s konstantní časovou složitostí na zpracování jednoho tahu. Bylo předvedeno, že implementované řešení je postačující pro pořádání jednoduchých tahových her.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the design and creation of a platform for competing AI agents in turn-based strategy games. The solution is based on the client--server architecture. The code of the AI agent runs client-side and connects to the game server via a network. The course of a game is managed by events sent via the WebSocket protocol. The game server runs in Node.js runtime environment. The functionality of the platform was tested on game Othello. It was shown that Node.js is sufficient solution for managing up to 180 simultaneously connected pairs of agents. A linear dependence of total match time was demonstrated, depending on the number of simultaneous connections for games with constant time complexity for the processing of a single turn. It was also shown that the implemented solution is satisfactory for simple turn-based games.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectwebová platformacze
dc.subjecttahové strategiecze
dc.subjectAI agenticze
dc.subjectklient--servercze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectRESTcze
dc.subjectWebSocketcze
dc.subjectweb platformeng
dc.subjectturn-based strategy gameseng
dc.subjectAI agentseng
dc.subjectumělá inteligenceeng
dc.subjectclient--servereng
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectRESTeng
dc.subjectWebSocketeng
dc.titlePlatforma pro soutěže AI agentůcze
dc.titlePlatform for AI Agent Competitionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJelínek Roman
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record