Show simple item record

Simulink External Mode for Rapid Prototyping Platformdc.contributor.advisorSojka Michal
dc.contributor.authorJakub Nejedlý
dc.date.accessioned2019-06-18T22:51:47Z
dc.date.available2019-06-18T22:51:47Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.identifierKOS-860412633205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83333
dc.description.abstractV rámci této diplomové práce bylo cílem implementovat externí mode do knihovny RPP pro Simulink. Práce byli prová-děny na vývojovém kitu TSM570 od firmy Texas Instruments. Během práce byli vylepšeny testovací nástroje knihovny a upravena činnost řídících vláken pro zprávu přijatých dat. Verze knihovny byla upravena na poslední vydané verze Mathworks. V rámci práce se podařilo zprovoznit síťovou komunikaci s knihov-nou LwIP, zvýšit rychlost a stabilitu připo-jení. Zprovoznění exteního modu nebylo v práci dosaženo.cze
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis was implement the external mode into the RPP library for Simulink. The work was performed on the TSM570 development kit from Texas Instruments. The library testing tools were improved during the work. The network thread was modified to receive Ethernet data. The library version has been modified to respect and work with the latest releases of Mathworks. As part of this work, the network communication with the LwIP library was put into operation, the connection speed and stability improved. The commissioning of external mode has not been achieved at work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRPPcze
dc.subjectSimulinkcze
dc.subjectLwIPcze
dc.subjectTSM570 Herculescze
dc.subjectextení módcze
dc.subjectRPPeng
dc.subjectexternal modeeng
dc.subjectSimulinkeng
dc.subjectLwIPeng
dc.subjectTSM570 Herculeseng
dc.titleExterní mód pro Simulink na platformě RPPcze
dc.titleSimulink External Mode for Rapid Prototyping Platformeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKučera Pavel
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record