Show simple item record

Collection of motivational examples for teaching structural mechanics

dc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorVáclav Petřík
dc.date.accessioned2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.available2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-785934307405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83279
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně používaných sbírek příkladů oficiálně vydaných i učiteli vytvořených jako podpora k výuce předmětu statika stavebních konstrukcí. V empirické části bude následně vytvořena sbírka současných jednoduchých příkladů jako pomůcka pro učitel předmětu statika stavebních konstrukcí k rychlému vysvětlení probírané látky.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create a teaching aid for teaching staff and students in secondary vocational education. The work will be theoretical-empirical. In the theoretical part will be evaluated the state of currently used collections of officially issued examples and teachers created examples as a support for teaching the subject of structural engineering. In the empirical part, a collection of contemporary simple examples will be created as a tool for teachers of the subject of structural structural analysis for quick explaination of the subject matter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUčebnicecze
dc.subjectpříkladcze
dc.subjectstavební mechanikacze
dc.subjectstřední odborná škola stavebnícze
dc.subjectTextbookeng
dc.subjectexampleeng
dc.subjectstructural mechanicseng
dc.subjectsecondary vocational schooleng
dc.titleSbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechanikycze
dc.titleCollection of motivational examples for teaching structural mechanicseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSvoboda Petr
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record