Show simple item record

Identification of Safety Deficits on Road I/38dc.contributor.advisorKocián Karel
dc.contributor.authorJakub Nováček
dc.date.accessioned2019-06-15T22:53:09Z
dc.date.available2019-06-15T22:53:09Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-884383924105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83244
dc.description.abstractV diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně identifikovat případné nehodové lokality. V závěru diplomové práce je provedeno porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti silničního provozu s dalšími metodicky uznávanými nástroji z oblasti bezpečnosti silničního provozu.cze
dc.description.abstractIn the diploma thesis "Identification of Safety Deficits on Road I/38", the main object is to carry out a safety inspection of mentioned road, to carry out an accident assessment and to locate an accident site. At the end of the thesis, there is a comparison of detected safety level with other methodically respected tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpečnostní inspekcecze
dc.subjectstatistické vyhodnocení nehodovosticze
dc.subjectlokalizace nehodových lokalitcze
dc.subjectporovnání zjištěné úrovně bezpečnosticze
dc.subjectsafety inspectioneng
dc.subjectaccident assessmenteng
dc.subjectlocalization of accident siteseng
dc.subjectcomparison of detected safety leveleng
dc.titleIdentifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38cze
dc.titleIdentification of Safety Deficits on Road I/38eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTothová Dagmar
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record