Show simple item record

Traffic Calming of Plzeňská Street in Klatovydc.contributor.advisorFilip Josef
dc.contributor.authorLuboš Thomayer
dc.date.accessioned2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.available2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-884383929005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82905
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat je potřeba vyhodnotit a stanovit míru zklidnění dopravy po vybudování východního obchvatu města. Následně navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu. Na závěr je nutné provést odhad investičních nákladů navržených stavebních úprav.cze
dc.description.abstractThe subject of the Master's thesis "Traffic Calming of Plzeňská Street in Klatovy" is the analysis of the current state on the road I/27 in Plzeňská street. On the basis of traffic surveys and detected traffic engineering data, it is necessary to evaluate and determine the level of traffic calming after the construction of the eastern city bypass. Afterwards, to design suitable measures to improve the conditions for walking and cycling. Finally, it is necessary to carry out estimate of the investment costs of the design construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectzklidňování dopravycze
dc.subjectobchvatcze
dc.subjecttranzitní dopravacze
dc.subjectPlzeňská ulicecze
dc.subjecttraffic surveyeng
dc.subjecttraffic calmingeng
dc.subjectbypasseng
dc.subjecttransit trafficeng
dc.subjectPlzeňská streeteng
dc.titleZklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovechcze
dc.titleTraffic Calming of Plzeňská Street in Klatovyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHöfler Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record