Show simple item record

Advanced web editor of OntoUMLdc.contributor.advisorKřemen Petr
dc.contributor.authorTadeáš Binder
dc.date.accessioned2019-06-12T16:00:54Z
dc.date.available2019-06-12T16:00:54Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-782890225205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82767
dc.description.abstractCílem této práce je zdokumentovat návrh, implementaci a testování webové komponenty pro tvorbu a editaci OntoUML modelů vhodné pro ontologické konceptuální modelování. V současné době jsou k dispozici řešení, která ontologie modelovat umí. Tato řešení však nejsou ve formě webové komponenty, a proto nemohou být integrována do webových systémů. Po analýze požadavků a dostupných technologií byla komponenta implementována jako komponenta React úpravou a rozšířením knihovny Storm React Diagrams. Automatické testy, uživatelské testy a porovnání s existujícími řešeními ukázaly, že zatímco komponenta ve srovnání s konkurencí postrádá určité funkce, její hlavní výhodou je její povaha webové komponenty, což jí nadzvihuje hlavně z hlediska univerzálnosti. Proto doporučujeme, aby budoucí práce směřovala především na rozšiřování funkcionality této komponenty.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to document the design, implementation, and testing of a web component for creating and editing OntoUML models appropriate for ontological conceptual modeling. There are solutions currently available that can model ontologies, however, they are not in the form of a web component, and therefore cannot be integrated into web systems. After an analysis of the requirements and available technologies, the component was implemented as a React component by heavily modifying and expanding the Storm React Diagrams library. Automated testing, user testing and comparisons to existing solutions revealed that while the component is lacking in features compared to the competition, its main advantage as a web component in terms of versatility suggests that the component has a lot of potential. We would, therefore, recommend that future work should be mainly directed at expanding the component's feature set.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectontologiecze
dc.subjectOWLcze
dc.subjectReactcze
dc.subjectwebový editorcze
dc.subjectwebová komponentacze
dc.subjectXMIcze
dc.subjectOntoUMLcze
dc.subjectontologieseng
dc.subjectOWLeng
dc.subjectReacteng
dc.subjectweb editoreng
dc.subjectweb componenteng
dc.subjectXMIeng
dc.subjectOntoUMLeng
dc.titlePokročilý webový editor OntoUML ontologiícze
dc.titleAdvanced web editor of OntoUMLeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNečaský Martin
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record