Show simple item record

Human Gesture Recognition for a Robot Controldc.contributor.advisorChudoba Jan
dc.contributor.authorMichel Jabali
dc.date.accessioned2019-06-11T14:51:20Z
dc.date.available2019-06-11T14:51:20Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-984902201905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82696
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou vizuálních metod rozpoznávání částí člověka v obraze. Za použití knihovny OpenCV se podaří detekovat obličej, celé tělo a ruce metodou kaskád a samotnou ruku metodou detekce obrysů. Návrh a implementace se zabývá aplikací umožňující rozpoznávání ruky pro ovládání robotu získáváním obrazu z webkamery. Pro ukázku byla vytvořena a natrénována vlastní kaskáda pro detekci dlaně. Přestože je k dispozici malé množství trénovacích dat, kaskáda detekuje dlaň překvapivě spolehlivě.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis of visual methods of recognition human's parts in an image. Usining OpenCV library face, full-body and hands are detected by cascade method and hand alone is detected by the contor detection method. The design and implementation deal with the application which enables the hand recognition for controlling a robot by retrieving the image from the webcam. An own cascade was created and trained to detect the palm. Although just a small amount of training data is available, the cascade detects the palm surprisingly reliably.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOpenCVcze
dc.subjectobličejcze
dc.subjectdetekcecze
dc.subjectobrazcze
dc.subjectkaskádacze
dc.subjectrukacze
dc.subjectdlaňcze
dc.subjectprstcze
dc.subjectHSVcze
dc.subjectkonturycze
dc.subjectOpenCVeng
dc.subjectFaceeng
dc.subjectdetectioneng
dc.subjectpictureeng
dc.subjectcascadeeng
dc.subjecthandeng
dc.subjectpalmeng
dc.subjectfingereng
dc.subjectHSVeng
dc.subjectcontourseng
dc.titleRozpoznávání gest člověka pro ovládání robotucze
dc.titleHuman Gesture Recognition for a Robot Controleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrajník Tomáš
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record