Show simple item record

Valuation of the company Agromel s r.o.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorJakub Melichar
dc.date.accessioned2019-06-11T14:51:04Z
dc.date.available2019-06-11T14:51:04Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-884679176005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82684
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o. k 10. 04. 2019. Ocenění je provedeno na základě výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu diskontovaného volného peněžního toku a metodu ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část se věnuje pojmům, postupům a definicím, které jsou nezbytné pro ocenění firmy. Praktická část přináší strategickou analýzu pro ocenění podniku, fi-nanční analýzu a prognózu generátorů hodnoty. Samotné ocenění firmy je prove-deno na základě finančního plánu, který vychází z předchozích kapitol diplomové práce.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to determine the value of the company Agromel s.r.o. as of 10th of April 2019. The valuation is based on yield methods, namely the discounted free cash flow method and the economic value added method. The theoretical part deals with concepts, procedures and definitions, which are necessary for the com-pany valuation. The practical part brings strategic analysis for business valuation, financial analysis and value generators prognosis. The valuation of the company is based on a financial plan, which is based on the previous chapters of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOceňování podnikucze
dc.subjecthodnota firmycze
dc.subjectDFCFcze
dc.subjectEVAcze
dc.subjectWACCcze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectgenerátory hodnotycze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectBusiness valuationeng
dc.subjectcompany valueeng
dc.subjectDFCFeng
dc.subjectEVAeng
dc.subjectWACCeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectvalue gen-eratorseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.titleStanovení hodnoty firmy Agromel s r.o.cze
dc.titleValuation of the company Agromel s r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeJindřichovská Irena
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record