Show simple item record

Comic2vec: Vector representation of comicsdc.contributor.advisorMaldonado Lopez Juan Pablo
dc.contributor.authorMartin Piták
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:14Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:14Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-862365921805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82603
dc.description.abstractV dnešní dobe se komiksum dostává velké popularity. Jedním z faktoru toho nárustu je fakt, že vycházejí filmy založené na komiksových svetech, kterým se dostává velké popularity. Dalším faktorem je zájem vedcu o komiksy a jejich následné studování. Tato práce se snaží popsat komiksy tak, aby i komiksový zacátecník pochopil, co to presne komiksy jsou. Zkoumá ruzné možnosti vnorení komiksu do vektorového prostoru. Vysvetluje ruzné metody a algoritmy, které jsou použity pri tvorbe techto vnorení a jejich následného vyhodnocení presnosti. Jsou vytvorena dve vnorení, jedno pro styl a druhé pro text. Pro vyhodnocení presnosti je použita speciální metrika. Vnorení stylu je vytvoreno pomocí Inception V3, což je konvolucní neuronová sít (CNN), která byla pretrénovaná pomocí TPU. Toto vnorení dosahuje presnosti 98%. Vnorení textu je vytvorené pomocí Doc2Vec a dosahuje presnosti více jak 70%. Pri tvorbe této práce byly vytvoreny dva datasety, jeden obsahující panely komiksu a druhý texty. Bohužel dataset panelu komiksu nemuže být zverejnen.cze
dc.description.abstractThe world of comics is receiving a lot of attention lately. Not only are thematic movies based on comics being released almost daily but on the top of that scientists are starting to study comics as a research field now as well. This paper tries to describe comics so the reader can understand them. It explores the possibilities of embedding comics into vector space. It explains various methods and algorithms that will be used in the process of creating and evaluating the accuracy of the embeddings. There are two embeddings created: one for the style and the other one for the text. A special metric is used to measure the accuracy of these embeddings. The style embedding is created using Inception V3 which is a Convolutional neural network (CNN) re-trained on TPU and achieves accuracy of 98%. The text embedding is created using a method named Doc2Vec and achieves accuracy of over 83%. Two datasets are created in the process of making this work, unfortunately, the one used for style embedding cannot be made public.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKomikscze
dc.subjectTensorFlowcze
dc.subjectCNNcze
dc.subjectDoporucovací sytémycze
dc.subjectVnorenícze
dc.subjectShlukovánícze
dc.subjectComiceng
dc.subjectTensorFloweng
dc.subjectCNNeng
dc.subjectRecommendation systemeng
dc.subjectEmbeddingeng
dc.subjectClusteringeng
dc.titleComic2vec: vektorová reprezentace komiksůcze
dc.titleComic2vec: Vector representation of comicseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record