Show simple item record

People detection, tracking and biometric data extraction using a single camera for retail usagedc.contributor.advisorJiřina Marcel
dc.contributor.authorLukáš Brchl
dc.date.accessioned2019-06-11T14:48:31Z
dc.date.available2019-06-11T14:48:31Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-862365627305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82573
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem frameworku, který slouží k analýze video sekvencí z RGB kamery. Framework využívá technik sledování osob a následné extrakce biometrických dat. Biometrická data jsou sbírána za účelem využití v malobochodním prostředí. Navržený framework lze rozdělit do třech menších komponent, tj. detektor osob, sledovač osob a extraktor biometrických dat. Navržený detektor osob využívá různé architektury sítí hlubokého učení k určení polohy osob. Řešení pro sledování osob se řídí známým postupem \uv{online tracking-by-detection} a je navrženo tak, aby bylo robustní vůči zalidněným scénám. Toho je dosaženo začleněním dvou metrik týkající se vzhledu a stavu objektu v asociační fázi. Kromě výpočtu těchto deskriptorů, jsme schopni získat další informace o jednotlivcích jako je věk, pohlaví, emoce, výška a trajektorie. Návržené řešení je ověřeno na datasetu, který je vytvořen speciálně pro tuto úlohu.cze
dc.description.abstractThis thesis proposes a framework that analyzes video sequences from a single RGB camera by extracting useful soft-biometric data about tracked people. The aim is to focus on data that could be utilized in a retail environment. The designed framework can be broken down into the smaller components, i.e., people detector, people tracker, and soft-biometrics extractor. The people detector employs various deep learning architectures that estimate bounding boxes of individuals. The tracking solution follows the well-known online tracking-by-detection approach, while the proposed solution is built to be robust regarding the crowded scenes by incorporating appearance and state features in the matching phase. Apart from calculating appearance descriptors only for matching, we extract additional information of each person in the form of age, gender, emotion, height, and trajectory when possible. The whole framework is validated against the dataset which was created for this propose.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpočítačové viděnícze
dc.subjectdetekce osobcze
dc.subjectsledování osobcze
dc.subjectextrakce biometrických údajůcze
dc.subjectcomputer visioneng
dc.subjectpeople detectioneng
dc.subjectpeople trackingeng
dc.subjectbiometrics extractioneng
dc.titleDetekce, sledování a extrakce biometrických údajů pomocí kamery pro využití v maloobchoděcze
dc.titlePeople detection, tracking and biometric data extraction using a single camera for retail usageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeStarý Jan
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record