Show simple item record

Autonomous Human-following robotdc.contributor.advisorKošnar Karel
dc.contributor.authorMartin Novotný
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:38Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:38Z
dc.date.issued2019-06-10
dc.identifierKOS-860412634405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82533
dc.description.abstractObsahem této práce je seznámit se s metodami lokalizace objektů pomocí kamery, k čemuž byl využit lokalizační systém detekující známou značku z obrazu. Dále je úkolem seznámit se s metodami pro rekonstrukci trajektorie. K tomu je nutné filtrovat naměřená data či využít proložení naměřených bodů polynomem. Následně je cílem vytvořit řídící smyčku pro ovládání robotu tak, aby byl schopen projet vytvořenou cestu. Celý algoritmus je implementován na reálném robotu a jeho funkčnost experimentálně ověřena.cze
dc.description.abstractThe subject of this work is to acquaint with a localization methods using a monocular camera. To do so a localization system detecting known marker is used. Additional task is to acquaint with a trajectory reconstruction methods such as filtering of measured data or useage of splines to recover missing sections of the trajectory. The goal is to create a control loop for the robot, so it can follow the human along constructed path. Whole algorithm is implemented on the real robot and its functionality is experimentaly verified.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsledování člověkacze
dc.subjectnavigace pomocí kamerycze
dc.subjectrekonstrukce trajektoriecze
dc.subjecthuman followingeng
dc.subjectcamera-vision-based navigationeng
dc.subjecttrajectory reconstructioneng
dc.titleAutonomní sledování člověka mobilním robotemcze
dc.titleAutonomous Human-following roboteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeWalter Viktor
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record