Show simple item record

Probabilistic Model for Land Cover Type Recognition in Temporal Sequences of Satellite Imagesdc.contributor.advisorFlach Boris
dc.contributor.authorMartin Španěl
dc.date.accessioned2019-06-11T14:46:50Z
dc.date.available2019-06-11T14:46:50Z
dc.date.issued2019-06-04
dc.identifierKOS-784263622805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82497
dc.description.abstractVyvinuli jsme metodu na rozpoznávání změn povrchu krajiny v posloupnostech satelitních snímků s vysokým časovým rozlišením. Představujeme dva postupy strojového učení: Jeden založený na skry-tých Markovových modelech, druhý zalo-žený na obousměrné rekurentní neuronové síti. Obě metody byly otestovány na sku-tečných datech ze satelitů Landsat.cze
dc.description.abstractWe developed a method to recognize changes of the land cover in sequences of satellite images with high temporal resolution. Two machine learning approaches are proposed: one based on a combination of several hidden Markov models, the other based on a single bidirectional recurrent neural network. Both methods were tested on real data from the Landsat satellites.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpovrch krajinycze
dc.subjectsatelitcze
dc.subjectHMMcze
dc.subjectRNNcze
dc.subjectbody změnycze
dc.subjectLandsatcze
dc.subjectSentinelcze
dc.subjectland covereng
dc.subjectsatelliteeng
dc.subjectHMMeng
dc.subjectRNNeng
dc.subjectbreakpointseng
dc.subjectLandsateng
dc.subjectSentineleng
dc.titlePravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímkůcze
dc.titleProbabilistic Model for Land Cover Type Recognition in Temporal Sequences of Satellite Imageseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBrodský Lukáš
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record