Show simple item record

Innovation of the Semafor Theater Marketing Plandc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorPetra Havlišová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.available2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-780131081905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82456
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Pozornost je nejprve věnována teoretické části, která popisuje typologii divadel, jejich zdroje financování a definuje specifika marketingu v kultuře. V praktické části je charakterizováno vybrané divadlo (divadlo Semafor) z hlediska současného marketingového mixu a několika analýz (SWOT, PEST, prostředí). Na základě získaných informací jsou navržena doporučení v oblasti komunikačního mixu divadla, ze kterých je následně vytvořen marketingový plán pro divadelní sezónu 2019/2020.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the problems of theatre marketing. Attention is first paid to the theoretical part, which describes the typology of theaters, their sources of financing and defines the specifics of marketing in culture. In the practical part is char-acterized selected theatre (Semafor theatre) in terms of current marketing mix and several analyses (SWOT, PEST, environment). Based on the information obtained, recommendations are proposed in the field of theater communication mix, from which a marketing plan for the theater season 2019/2020 is created.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDivadlocze
dc.subjectdivadelní trhcze
dc.subjectdivadlo Semaforcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingový pláncze
dc.subjectkomunikační nástrojecze
dc.subjectTheatereng
dc.subjectTheater Marketeng
dc.subjectMarketing Mixeng
dc.subjectMarketing Planeng
dc.subjectCommunication Toolseng
dc.titleInovace marketingového plánu divadla Semafor o.p.s.cze
dc.titleInnovation of the Semafor Theater Marketing Planeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMaršíková Šárka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record