Show simple item record

Learning Peripersonal Space Representations Using Spiking Neural Networksdc.contributor.advisorHoffmann Matěj
dc.contributor.authorJiří Štěpanovský
dc.date.accessioned2019-06-11T14:43:55Z
dc.date.available2019-06-11T14:43:55Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-773337302605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82361
dc.description.abstractPro správnou orientaci pohybu těla v prostoru musí mozek neustále analyzovat pozici svého těla vůči poloze blízkých předmětů. Toto povědomí o okolním prostoru vyžaduje neustálé sjednocování senzorických podnětů z několika smyslů a tvorbu interní reprezentace peripersonálního prostoru. V Neurorobotické platformě jsme implementovali biologicky inspirovaný model reprezentace peripersonálního prostoru pomocí "spiking" neuronových sítí a prozkoumali jsme jeho dynamické vlastnosti při ruzných typech učení. Nakonec jsme demonstrovali využití tohoto modelu k vyvolání obranné reakce na iCub robotu v simulovaném prostředí.cze
dc.description.abstractTo guide the movement of the body through space, the brain must analyze the relation of the body position to nearby objects. This spacial awareness requires an integration of multiple sensory inputs and internal representation of the immediate surroundings, i.e., the peripersonal space. We've implemented a biologically inspired computational model of peripersonal space representation using spiking neural network in the Neurorobotics platform and explored its dynamical properties during multiple learning scenarios. Finally, we've demonstrated the use of this model as a defense mechanism on an iCub robot in a simulated environment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPeripersonální prostorcze
dc.subject“spiking” neuronové sítěcze
dc.subjectreceptivní polecze
dc.subjectmechanismus synaptického učenícze
dc.subjectPeripersonal spaceeng
dc.subjectspiking neural networkseng
dc.subjectreceptive fieldseng
dc.subjectsynaptic learning mechanismeng
dc.titleUčení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítícze
dc.titleLearning Peripersonal Space Representations Using Spiking Neural Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBakštein Eduard
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record