Show simple item record

Automatic Kinematic Calibration of Dual Arm Manipulator Using Self-contact and Plane Constraintsdc.contributor.advisorŠtěpánová Karla
dc.contributor.authorJakub Rozlivek
dc.date.accessioned2019-06-11T14:43:43Z
dc.date.available2019-06-11T14:43:43Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-773337298205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82353
dc.description.abstractRoboti jsou široce používáni v moderním výrobním průmyslu. Jejich rozšíření jde ruku v ruce s požadavky na vysokou přesnost. Z toho důvodu je kalibrace a její přenost tak důležitá. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy externích měřicích zařízení, ale ty jsou drahé. Díky technologickému pokroku se stávají dostupnými pokročilé senzory jako například kamery a silové sensory, které umožňují provádět automatickou sebekalibraci na základě informací z těchto senzorů. V této práci jsme využili průmyslovou robotickou platformu se speciálními koncovými články mající silové senzory na zápěstí, referenční značky a se dvěma externími fotoaparáty upevněnými na společné základně manipulátorů, abychom prozkoumali kinematickou kalibraci robota pomocí různých kombinací kalibračních přístupů - sebepozorování, sebedotyk a rovinná omezení. Pro tento účel byl nasbírán a dán volně k dispozici obsáhlý dataset. Studovali jsme odhad parametrů koncového článku stejně jako kalibraci celého kinematického řetězce (DH parametrů) a naše výsledky jsme porovnali s referenčními hodnotami získanými z kalibrace pomocí měřícího zařízení Leica.cze
dc.description.abstractRobots are widely used in various modern manufacturing industry sectors. Their expansion ties up with the requirements of high precision. For that reason, the calibration and its accuracy became important. Traditional calibration procedures involve some form of external metrology systems, but they are costly. Advances in sensor technology make affordable but increasingly accurate devices such as cameras and force sensors available, making it possible to perform automated self-calibration relying on information from these sensors. In this work, we used an industrial robot platform having special end effectors with force sensing at the wrist, fiducial markers, and two external cameras mounted on the robot base to investigate robot kinematic calibration by employing different combinations of calibration approaches: self-observation, self-touch, and planar constraints. A comprehensive dataset has been collected for this purpose and made available to the community. We studied estimation of the end effector parameters as well as calibration of the complete kinematic chain (DH parameters) and we compared our results with ground truth provided by calibration using Leica absolute tracker.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdvouruký robotcze
dc.subjectsebekalibracecze
dc.subjectkinematické řetězcecze
dc.subjectsnímání sílycze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectrovinná omezenícze
dc.subjectdual-arm roboteng
dc.subjectkinematic calibrationeng
dc.subjectself-calibrationeng
dc.subjectkinematic chainseng
dc.subjectforce sensingeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectplanar constraintseng
dc.titleAutomatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezenícze
dc.titleAutomatic Kinematic Calibration of Dual Arm Manipulator Using Self-contact and Plane Constraintseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeWerner Tomáš
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record