Show simple item record

Feasibility study of the food truck with burgersdc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorKonstantin Ivanov
dc.date.accessioned2019-06-11T14:42:40Z
dc.date.available2019-06-11T14:42:40Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-695600101805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82301
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je provedení studie proveditelnosti food trucku s Burgery a vyhodnocení životaschopnosti projektu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje v sobě základní aspekty projektu a studie proveditelnosti, jako jsou obecné rysy, důležité procesy a metody hodnocení. Praktická část vychází z teoretické části a určuje základní rysy společnosti na bázi hodnocení její vývoje podle strategické a finanční analýzy. Na základě tohoto výzkumu, této práce nám umožnuje bude-li projekt implementován či nikoliv.cze
dc.description.abstractThe goal of master's thesis is to perform the feasibility study of the food truck with burgers and to evaluate project's viability. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part recognizes the basic aspects about the project and feasibility study, such as the general features, important processes and evaluation methods. The practical part is based on the theoretical part and determines basic features of the company, considers the evaluation of its development, according to strategic analysis and financial analysis. Based on the research, this thesis allows concluding whether the project will be implemented or not.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStudie proveditelnosticze
dc.subjectfood truckcze
dc.subjectmarketingová analýzacze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectFeasibility studyeng
dc.subjectfood truckeng
dc.subjectmarketing analysiseng
dc.subjectstrategic analysiseng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.titleStudie proveditelnosti založení food trucku s burgerycze
dc.titleFeasibility study of the food truck with burgerseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠulc Kryštof
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record