Show simple item record

Controlled Interaction of an Unmanned Aerial Vehicle with a Walldc.contributor.advisorBáča Tomáš
dc.contributor.authorDaniel Smrčka
dc.date.accessioned2019-06-04T14:51:53Z
dc.date.available2019-06-04T14:51:53Z
dc.date.issued2019-06-03
dc.identifierKOS-782890532505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82237
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem, implementací a simulací mechanismu pro silovou interakci UAV se stěnou. Součástí projektu je celý proces mechanického návrhu, implementace řídicího softwaru a simulace v robotickém simulátoru s dronem vybaveným navrženým mechanismem. Výsledkem tohoto projektu je řídicí systém, který je schopen řízené interakce se stěnou. Mechanismus může měřit interagující sílu a zajišťuje stálý kontakt se stěnou působením síly. Navrhovaný systém by měl být používán v projektu zabývající se dokumentací historických budov, aby vytvořil ideální světelné podmínky pro pořizování snímků s vyšší kvalitou než dříve, bez UAV.cze
dc.description.abstractThis project deals with design, implementation, and simulation of a compliant mechanism for force interaction of a UAV vehicle with a wall using designed end force effector. The project includes the whole process of mechanical design, control software implementation, and simulation in a robotic simulator with the drone equipped with the designed mechanism. The final result of this project is a control system being able to interact with the wall and stay stabilized autonomously. The mechanism can measure the interacting force and ensures constant contact with the wall by applying a controlled force. The designed system is supposed to be used in documentation of historical buildings to produce ideal light conditions for taking images with better quality than before, without the UAV.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpilotní letounycze
dc.subjectinterakce se zdícze
dc.subjectadmittance controlcze
dc.subjectunmanned aerial vehicleseng
dc.subjectwall interactioneng
dc.subjectadmittance controleng
dc.titleŘízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdícze
dc.titleControlled Interaction of an Unmanned Aerial Vehicle with a Walleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeChudoba Jan
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record