Now showing items 1-20 of 99

  • Adaptivní mitigace DDoS útoků na základě online analýzy 

   Author: Pavel Šiška; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro online paketovou analýzu síťového provozu. Cílem práce je poskytnout síťovému administrátorovi informace, na základě kterých dokáže nastavit obranné mechanismy pro ...
  • Aktualizace IoT zařízení pomocí PUF 

   Author: Marek Kňazovický; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Práca sa zaoberá prieskumom a navrhnutím zabezpečeného OTA update procesu s využitím SRAM PUF a nasadením na obecnom IoT zariadení. Je rozdelená na tri časti. Prvá časť skúma štruktúru a fungovanie bezbežného OTA procesu ...
  • Algebraic Cryptanalysis of Small-Scale Variants of Stream Cipher E0 

   Author: Jan Dolejš; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Tato práce představuje a demonstruje nové postupy v algebraické analýze zmenšených variant proudové šifry E0 ze standardu Bluetooth. V práci jsme formulovali podobu zmenšených variant šifry a ty reprezentujeme pomocí množiny ...
  • Algebraická kryptoanalýza proudových šifer založených na LFSR 

   Author: Jiří Soukup; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Keystream produkovaný proudovou šifrou založenou na LFSR je možné popsat soustavou polynomiálních rovnic. Nalezením řešení takové soustavy je šifra prolomena. Za pomoci algoritmu F4 lze soustavu polynomiálních rovnic ...
  • Algebraická kryptoanalýza zjednodušených variant šifry Grain-128AEAD 

   Author: Daniel Minarovič; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Táto práca sa zaoberá algebraickou kryptoanalýzou, ktorá šifru Grain-128AEADv2, ďalej už len Grain, prevedie na sústavu polynomiálnych rovníc a následne ju vyrieši pomocou Groebnerových báz. Algebraická kryptoanalýza bude ...
  • Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře 

   Author: Ernekerová Jana; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v reálném čase. V analytické ...
  • Analýza a identifikace chování Tor klientů 

   Author: Tibor Engler; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Projekt Tor je všeobecne známa anonymizačná technológia. Komunikácia pomocou Tor-u je založená na niekoľkých vrstvách šifrovania a náhodnom smerovaní, ktoré by mali garantovať vysokú úroveň súkromia. Táto práca však ukazuje, ...
  • Analýza bezpečnosti elektronických jednotek vozu Tesla Model 3 

   Author: Jan Michal; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou osobního automobilu nové} generace od firmy Tesla, Model 3. Hlavní cíl práce je úvod do bezpečnostního testování vozu, který by měl sloužit jako prvotní náhled na to, co a jak se ...
  • Analýza bezpečnosti vnitřní sítě vozu Tesla Model 3 

   Author: Filip Machala; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato práce se zabývá bezpečností auta Tesla Model 3. Hlavním cílem práce bylo analyzovat zabezpečení interní sítě založené na Ethernetovém protokolu. Analýza vychází z upravené verze směrnice PTES a zahrnuje vytvoření ...
  • Analýza bezpečnosti webové aplikace Seznamovák 

   Author: Jaroslav Kříž; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnosti webové aplikace Seznamovák. Během analýzy bezpečnosti bylo objeveno několik bezpečnostních zranitelností, které mohou oslabit použitou kryptografii nebo ohrozit bezpečnost ...
  • Analýza krypterů a jejich detekování 

   Author: Jakub Kaloč; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cieľom tejto práce je analýza a popísanie techník používaných kryptermi, ktorých primárna funkcionalita je ochrana malwaru pred detekciou a analýzou. Práca ukazuje čitateľovi, ako aplikovať znalosti reverzného inžinierstva ...
  • Analýza postranních kanálů postkvantového algoritmu CRYSTALS-Kyber 

   Author: Michal Franc; Supervisor: Socha Petr; Opponent: Rabas Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   S přichodem doby kvantových počitačů se zvyšuje poptávka po nových bezpečných šifrách. Kyber, mechanismus pro zapouzdřeni kliče, je jednim z adeptů na standard šifry pro postkvantovou dobu. Tato práce studuje implementaci ...
  • Analýza postranních kanálů postkvantového podpisu Rainbow 

   Author: David Pokorný; Supervisor: Socha Petr; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Rainbow, postkvantové podpisové schéma postavené na řešení soustavy kvadratických rovnic, je kandidát na nový standard připravovaný Národním institutem standardů a technologie (NIST). Základem práce je navrhnout cílený ...
  • Analýza složitosti binárních algoritmů pro modulární inverzi 

   Author: Ivana Trummová; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Modulární inverze je operace, která se v moderní vědě a technice hojně využívá – zejména v kryptografii. Existuje více způsobů, jak modulární inverzi najít, a hledání ideálního způsobu stále není u konce. V této práci ...
  • Analýza web skimmingu 

   Author: Pavlína Kopecká; Supervisor: Zíka Jan; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá útoky na internetové obchody, zaměřuje se konkrétně na útok nazvaný web skimming. Při tomto útoku útočníci upraví zdrojový kód webové stránky a k odcizení platebních údajů dochází přímo ...
  • Analýza zabezpečení systémů bezklíčového vstupu 

   Author: David Šafrata; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení systémů bezklíčového vstupu. Obecné poznatky jsou rozšířeny o přehled několika systémů využívajících plovoucí kódy a jejich známých slabin. V dalších kapitolách je ...
  • Analýza zranitelností zařízení chytré domáctnosti 

   Author: Martin Šutovský; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Dostupnosť IoT zariadení za posledné roky vzrástla a uživatelia implementujú čoraz častejšie smart home prvky do domov. Popularita týchto zariadení vychádza z použitia nových technologií a protokol, ktoré uľahčujú control ...
  • Aplikace strojového učení pro analýzu bezpečnostních auditních záznamů v kontextu GDPR 

   Author: Jakub Sekera; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Teoretická časť tejto diplomovej práce je venovaná podrobnému popisu bezpečnostných auditných záznamov, log manažmentu a SIEM systémov, ale aj tomu ako je možné využiť strojové učenie k analýze záznamov a identifikácií ...
  • Architektura pro monitorování CDNSKEY záznamů z více lokalit pro automatickou správu DNSSEC v systému FRED 

   Author: Marina Shchavleva; Supervisor: Šádek Jiří; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Systém doménových jmen (zkráceně DNS) je kritickou infrastrukturou, a její zabezpečení je důležitý úkol. Existuje hodně různých útoku na DNS, například podvrh paketů a cache poisoning. Zabránit těmto útokům má bezpečnostní ...
  • Authentication Effectiveness in Vehicle Unified Diagnostic Services 

   Author: Jakub Weisl; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Bubílek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Tato práce zkoumá časovou efetkivitu a efektivitu přenosu dat v rámci autentizace UDS protokolu. Poukazuje na výhody využití PKI s kryptografickým algoritmem eliptických křivek pro autentizaci.