Show simple item record

Experimental verification of concrete members strengthened with UHPC

dc.contributor.advisorVítek Jan
dc.contributor.authorČítek Adam
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:17Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:17Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880324395505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81137
dc.description.abstractTato práce se zabývá experimentálním ověřením betonových prvků zesílených pomocí UHPC. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní informace o ultra-vysokohodnotných betonech, o jejich použití pro zesilování konstrukcí a o problematice soudržnosti UHPC a podkladního betonu. Hlavní část práce je rozdělena do několika dílčích částí. První část se zabývá přípravou, provedením a vyhodnocením ohybových zkoušek betonových prvků, které byly zesíleny vrstvou UHPC. V další části práce bylo provedeno experimentální ověření kontaktu UHPC a podkladního betonu. Závěrečná část práce se zabývá návrhem průběhu zkoušky na protlačení. Výsledky zkoušek potvrdili předpoklad, že při vhodné povrchové úpravě podkladního betonu, lze dosáhnout spolupůsobení obou materiálů bez použití spřahovacích prvků.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the experimental verification of concrete members strenghtened with UHPC. Basic information about Ultra-High- Performance Concrete are given in the introduction. One of the main purpose is to define the bond between UHPC overlay and and the existing concrete structure. The main part of the thesis is divided into several sub-parts. The first part deals with the preparation, execution and evaluation of bending tests of concrete elements strengthened by an UHPC overlay. In the next part of the thesis an experimental verification of contact between UHPC and concrete was carried out. The final part of the thesis deals with the design of punching shear test. The test results confirmed that, when the surface finishes of the concrete substrate surface are appropriate, the interaction of both materials can be achieved without the use of connectors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUltra-vysokohodnotný beton,UHPC,betonové konstrukce,zesilování betonových konstrukcí,experiment,ohybová zkouška,soudržnost,delaminace,zkouška na protlačenícze
dc.subjectUltra-high performance concrete,UHPC,concrete structures,strengthening concrete structures,experiment,bending test,bond,delamination,punching shear testeng
dc.titleExperimentální ověření betonových prvků zesílených pomocí UHPCcze
dc.titleExperimental verification of concrete members strengthened with UHPCeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeBouška Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record