Show simple item record

Construction Technology Design - Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový pavilon

dc.contributor.advisorJarský Čeněk
dc.contributor.authorČerný Matěj
dc.date.accessioned2019-02-20T11:15:06Z
dc.date.available2019-02-20T11:15:06Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324206205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81082
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu výstavby multioborového pavilonu krajské nemocnice v Pardubicích. Výstupem této práce je navržení výstavby z hlediska prostorových, časových a technologických požadavků. Diplomová práce se zabývá zejména posouzením projektové dokumentace, řešením technologické struktury objektu, časovým plánem, environmentálním plánem, kontrolním a zkušebním plánem, plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, grafy rozhodujících zdrojů a pracovníků, řešením zařízení staveniště a vybranými technologickými postupy.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the creation of a construction technology desing for the construction of a multidisciplinary pavilion of the regional hospital in Pardubice. The output of this thesis is the design of construction in terms of spatial, temporal and technological requirements. The diploma thesis deals mainly with the assessment of the project documentation, solution of the technological structure of the building, time schedule, environmental plan, control and test plan, safety and health plan, graphs of the decisive sources and workers, solution of the desing construction sete facilities and selected technological procedures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStavebně technologický projekt,harmonogram,výstavba,projekt,graf,zařízení staveniště,technologiecze
dc.subjectConstruction technology design,schedule,construction,project,graphs,construction site facilities,technologyeng
dc.titleStavebně technologický projekt - Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový paviloncze
dc.titleConstruction Technology Design - Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový paviloneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeGacho Pavol
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record