Show simple item record

Concept of Technical Infrastructure in the Village Příkrý

dc.contributor.advisorJetel Václav
dc.contributor.authorPohanka Jakub
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:51Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:51Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880323327705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80981
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování obce Příkrý. Práce zahrnuje textovou a výkresovou část. Pro část obce je zpracována projektová dokumentace v úrovni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Textová část dokumentace se zabývá definicemi technické infrastruktury, urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny obce Příkrý a v neposlední řadě návrhem koncepce odkanalizování území obce. Grafická část obsahuje Hlavní výkres a výkresy požadované dle vyhlášky o dokumentaci staveb.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on desing of concept of wastewater drainage system of village Příkrý. The work include text and drawing documentation. For part of the village is made the documentation in phase for decision of location of a building. The text part of documentation deals with definitions of technical infrastructure, urban design, concept of public infrastructure, landscape layout and finally documentation deals with of concept of wastewater drainage system of village Příkrý. The drawing documentation contain Main drawing and drawing required according to ordinance for documentation of a buildings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTechnická infrastruktura,obec Příkrý,koncepce odkanalizování,kanalizace,stokacze
dc.subjectTechnical infrastructure,village Příkrý,concept of wastewater drainage system,sewerage,sewereng
dc.titleKoncepce technické infrastruktury v obci Příkrýcze
dc.titleConcept of Technical Infrastructure in the Village Příkrýeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeKučerová Lucie
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record