Show simple item record

Project management of the implementation of the information system at HENNLICH s.r.o.

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorŠumera Pavel
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:01Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:01Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-878879685305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80892
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá projektovým řízením při nasazení nového informačního systému ve společnosti HENNLICH s.r.o.. V teoretické části došlo k vypracování teoretické-ho základu, seznámení se standardy a nástroji problematiky projektového řízení. V praktické části byla teorie zapra-cována do vytvoření dokumentů pro reálný projekt, podporu-jící jeho úspěšné dokončení.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on project management and its use in the implementation of new information system in the company HENNLICH s.r.o.. In theoretical part author composed the theoretical basis, standards and tools of project management. In the practical part, theory was in-corporated into the creation of documents for a real pro-ject, that supported its successful completion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProjektové řízení,IPMA. PMI,PRINCE2,Gantt diagram,Sí-ťový diagram,zakládací listinacze
dc.subjectProject management,IPMA,PMI,PRINCE2,Gantt diagram,Network diagram,Project chartereng
dc.titleProjektové řízení implementace informačního systému ve společnosti HENNLICH s.r.o.cze
dc.titleProject management of the implementation of the information system at HENNLICH s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeKostelencová Kristýna
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record