Show simple item record

Malodorants as Potential Components of Non-Lethal Chemical Weaponsdc.contributor.advisorPitschmann Vladimír
dc.contributor.authorSvobodová Kateřina
dc.date.accessioned2019-02-20T11:09:05Z
dc.date.available2019-02-20T11:09:05Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-786214133905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80802
dc.description.abstractV diplomové práci jsou charakterizovány malodoranty a je provedeno jejich zařazení v kontextu neletálních chemických zbraní. Práce obsahuje přehled známých nebo potenciálních malodorantů. V další části práce jsou popsány historické případy, kdy bylo použito malodorantů jako bojových chemických látek. Dále jsou uvedeny možnosti použití malodorantů v současnosti. Problematika použití malodorantů je popsána taktéž z pohledu Úmluvy o zákazu chemických zbraní. V neposlední řadě je diskutována problematika možného ohrožení civilního obyvatelstva malodoranty, s důrazem na možnosti ochrany proti nim. V praktické části této práce jsou popsány technické prostředky pro detekci bojových chemických látek a průmyslových toxických látek na bázi detekčních trubiček. Vybrané detekční trubičky na amoniak, oxid siřičitý, sirné sloučeniny a dusíkový yperit pak byly použity, pro experimentální ověření jejich vhodnosti, pro detekci potenciálních malodorantů ze skupiny thiolů a aminů.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis characterizes malodorants and classifies them in the context of non-lethal chemical weapons. The paper contains an overview of known or potential malodorants. The next part of the thesis describes the historical cases in which malodorants were used in chemical warfare. Furthermore, options for using malodorants are listed. The issue of the use of malodorants is also described in terms of the Chemical Weapons Convention. Finally, the paper deals with the issue of a possible malodorant threat to the civilian population, with an emphasis on the possibilities of protection against it. The practical part of this paper describes the technical means of detecting combat chemical substances and industrial toxic substances using detection tubes. The selected detection tubes for ammonia, sulfur dioxide, sulfur compounds and nitrogen yperite were then used to experimentally verify their suitability for the detection of potential thiol and amine malodorants.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMalodoranty,neletální chemické zbraně,detekční trubičky,ochrana civilního obyvatelstva,Úmluva o zákazu chemických zbranícze
dc.subjectMalodorants,non-lethal chemical weapons,detection tubes,protection of the civilian population,Chemical Weapons Conventioneng
dc.titleMalodoranty jako potenciální složky neletálních chemických zbranícze
dc.titleMalodorants as Potential Components of Non-Lethal Chemical Weaponseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-28
dc.contributor.refereeOtřísal Pavel
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record