Show simple item record

Identification of Parameters to Increase CAM and control System Accuracy and Productivity in Machning

dc.contributor.advisorVavruška Petr
dc.contributor.authorPešice Matěj
dc.date.accessioned2019-02-20T11:04:49Z
dc.date.available2019-02-20T11:04:49Z
dc.date.issued2018-09-05
dc.identifierKOS-784823038305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80622
dc.description.abstractV této práci jsou identifikovány parametry z oblasti CAM a řídicího systému, které mají vliv na přesnost a produktivitu obrábění. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry, pro které je experimentem ověřována míra jejich vlivu na přesnost a produktivitu při obrábění navržené testovací plochy. Jsou vyhodnocena naměřená data a zhodnoceny vlivy sledovaných parametrů. Pro podporu experimentu je navržen SW nástroj pro analýzu NC kódu.cze
dc.description.abstractIn this thesis the parameters, that have influence on productivity and accuracy of machining are analyzed. Based on the research are selected parameters of whis is then verified extent of their influence on productivity and accuracy on proposed shape. Gained data are processed and evaluated. The experiment is supported by developed SW tool, that can evaluate a quality of NC code points distribution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDráha nástroje,Tvarové obrábění,NC kód,CNC Řídicí systémcze
dc.subjectToolpath,Shape Milling,NC Code,CNC Control Systemeng
dc.titleIdentifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systémcze
dc.titleIdentification of Parameters to Increase CAM and control System Accuracy and Productivity in Machningeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-10
dc.contributor.refereeHnátík Jan
theses.degree.disciplineVýrobní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record