Show simple item record

Image processing for car backing-up assistant

dc.contributor.advisorZavřel Jan
dc.contributor.authorVacek Patrik
dc.date.accessioned2019-02-20T11:03:36Z
dc.date.available2019-02-20T11:03:36Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-784822839305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80572
dc.description.abstractV rámci této diplomové práce je představen stručný přehled možností využítí kamer pro parkovacího asitenta. Dále jsou uvedeny metody zpracování obrazu, které by mohly být vhodné pro účely asistovaného parkování. Další část byla zaměřena na metodu stereoskopie pro určení hloubky obrazu a tento přístup byl v praktické části testován na zkonstruované optické soustavě. Poté byl v práci popsán a proveden postup kalibrace a těchto kamerových modulů z Raspberry Pi, které byly programovány v jazyce Python. Experimentální část práce spočívala ve využití stereo vidění za účelem rekonstrukce scény pro využití v parkovacím asistentovi. Naměřená data byla interpretována a zpracována v prostředí Matlab. Hlavní použité metody zpracování obrazu byly segmentace, triangulace a detekce význačných bodů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis contains brief overview about usage of cameras for needs of the parking assistant. The thesis also presents basic method of image processing, which can be recommended for assisted parking. Next part targets specifically method called stereo vision for it´s ability to recover depth of the image. This particular method was tested in practical part of the thesis on constructed optical system. This asked for camera calibration, which is also mentioned, and applied on Raspberry Pi cameras. The cameras are programmed in Python, whereas all methods of image processing applied to acquired images are processed in Matlab. The experimental part aimed for usage of stereo vision in terms of reconstructing the scene to be later used in parking assistant. All acquired data were interpreted Matlab. Main used methods of image processing were segmentation, triangulation a detection of featured points.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZpracování obrazu,Kamery,Parkovací asistent,Stereo vize,Matlabcze
dc.subjectImage processing,Cameras,Parking assistant,Stereo vision,Matlabeng
dc.titleZpracování obrazu pro systém couvacího asistenta v automobilucze
dc.titleImage processing for car backing-up assistanteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeBeneš Petr
theses.degree.disciplineMechatronikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record