Show simple item record

Time scheduling of engineering production in Latecoere s.r.o.

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorKuneš Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T11:03:01Z
dc.date.available2019-02-20T11:03:01Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-784822824905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80548
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozvrhováním a plánováním strojírenské výroby. V teoretické částí diplomové práce je popsán vývoj a historie plánování výroby, poté především jednotlivé nástroje pro plánování a rozvrhování a také jaký je předpokládaný vývoj v dalších letech plánování a rozvrhování výroby. Praktická část se zaměřuje na plánování a rozvrhování výroby ve společnosti Latecoere Czech Republic s.r.o., především na jeho aktuální stav. Praktická část se dále věnuje projektu implementace softwaru APS (Advanced Planning Schedulling), jeho jednotlivými fázemi, riziky a na závěr praktickými návrhy a doporučeními pro společnost Latecoere Czech Republic s.r.o.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with scheduling and planning of engineering production. The theoretical parts of the diploma thesis describe the development and history of production planning, especially the individual planning and scheduling tools, as well as the expected development in the next years of planning and scheduling of production. The practical part focuses on planning and scheduling of production at Latecoere Czech Republic s.r.o., especially on its current state. Then the practical part deals with the implementation of APS (Advanced Planning Schedulling) software, its individual phases, risks and finally with practical suggestions and recommendations for Latecoere Czech Republic s.r.o.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrozvrhování,plánování,APS software,strojírenská výroba,projekt,implementace,algoritmy,ERP systémycze
dc.subjectscheduling,planning,APS software,engineering production,project,implementation,algorithms,ERP systemeng
dc.titleLhůtové rozvrhování strojírenské výroby v Latecoere s.r.o.cze
dc.titleTime scheduling of engineering production in Latecoere s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeScholz Pavel
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record