Show simple item record

Waste treatment using pyrolysisdc.contributor.advisorKrátký Lukáš
dc.contributor.authorAnděl Matouš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:01:36Z
dc.date.available2019-02-20T11:01:36Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-784822646205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80483
dc.description.abstractTato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků jednotlivých produktů v experimentální i průmyslové oblasti. Dále ukazuje přehled základních uspořádání pyrolýzních reaktorů. V druhé části pak obsahuje materiální a ekonomickou bilanci pro vybraný druh technologie, jejímž výstupem je zhodnocení ekonomické návratnosti pyrolýzní jednotky. Posledním krokem je pak citlivostní analýza, která ukazuje vliv vybraných parametrů na výnosnost projektu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals in the first part with the research of the use of pyrolysis for the processing of waste tires, both on experimental and industrial scale. It summarizes experience and offers a comparison of the yields of individual products in the experimental and industrial fields. It also shows an overview of the basic arrangements of pyrolysis reactors. In the second part there is a material and economic balance for the chosen type of technology, which results in an evaluation of the economic return of the pyrolysis unit. The last step is the sensitivity analysis, which shows the influence of selected parameters on the profitability of the project.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpyrolýza,pneumatiky,nebezpečný odpad,technická a ekonomická analýzacze
dc.subjectpyrolysis,tires,hazardous waste,technical and economic analysiseng
dc.titleTechnologie pyrolytického zpracování odpadůcze
dc.titleWaste treatment using pyrolysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeŠtancl Jaromír
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record