Show simple item record

House U Sixtů Kamzíková No. 7 (Prague 1) - photogrammetric documentation of selected partdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorJákl Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:00:21Z
dc.date.available2019-02-20T11:00:21Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-781235189905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80432
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním fotogrammetrické dokumentace vybrané části budovy Domů U Sixtů ve Starém Městě (Praha 1). Tato měřická dokumentace je vytvářena pro potřeby Státního památkového ústavu. Popisuje zvolený postup měření, tvorby snímků a jejich zpracování. Analyzuje vliv kvality fotografiií (barevná hloubka) na vytvářený 3D model pomocí obrazové korelace. Dále v praxi zkouší tvorbu snímků s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), které jsou dále použity pro tvorbu 3D modelu. Výstupem této diplomové práce jsou ortofota nejnižšího patra, fotoplány všech čtyř stěn a 3D model použitý pro tvorbu ortofot.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with elaboration of photogrammetric documentation of a selected part of the building "Dům U Sixtů" in Old Town (Prague 1). This docmentation is created for the needs of National Heritage Institute. Describes the selected measurement, imaging and processing procedure. Analyzes the effect of photo quality (color depth) on the 3D model. Furthermore, in practice, tests the creation of high dynamic range (HDR) frames that are also used to create 3D model. The output of this diploma thesis are the ortophotos of the lowest floor, photoplanes of all four walls and 3D model used for creating ortophotos.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměřická dokumetace,Dům U Sixtů (Praha 1),metoda obrazové korelace,Agisoft Photoscan,metoda HDRcze
dc.subjectmeasurement documentation,House U Sixtů (Prague 1),method of image corelation,Agisoft Photoscan,method of HDReng
dc.titleDům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané částicze
dc.titleHouse U Sixtů Kamzíková No. 7 (Prague 1) - photogrammetric documentation of selected parteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeDvořáček Petr
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record