Show simple item record

Implementing agile methods for managing IFRS9 project using the PRINCE2 methodology

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorKyusová Michaela
dc.date.accessioned2019-02-20T10:59:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:59:26Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-780409354505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80395
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analyzovat fungování systému řízení projektu IFRS9 ve společnosti Česká spořitelna a.s. a následně navrhnout prospěšná agilní řešení a změny dle metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány nejprve tradiční metody řízení projektů a následně i metody agilní. V praktické části je analyzováno ří-zení projektu IFRS9 a následně identifikovány oblasti ke zlepše-ní. Přínosem práce je sestavený soubor doporučení pro efektivnější řízení projektu a používání vhodnějších technik včetně doporučení software řešení.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyze the IFRS9 management system in Česká spořitelna a.s. and then propose beneficial agile solutions and changes according to the PRINCE2 methodology. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part are described first the traditional meth-ods of project management and consequently the agile methods. The practical part analyzes the management of the IFRS9 project and subsequently identifies areas for improvement. The benefit of the thesis is a set of recommendations for more effective pro-ject management and the use of more appropriate techniques, in-cluding recommendations of the software solution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘízení projektu,agilní techniky,IFRS9,PRINCE2,IPMA,PMI,Scrumcze
dc.subjectProject management,agile methods,IFRS9,PRINCE2,IPMA,PMI,Scrumeng
dc.titleImplementace agilních metod řízení projektu IFRS9 s využitím metodiky PRINCE2cze
dc.titleImplementing agile methods for managing IFRS9 project using the PRINCE2 methodologyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeZárubová Lucie
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record