Show simple item record

Economic aspects analysis of transplantation therapy of diabetes and insulin pump

dc.contributor.advisorGajdoš Ondřej
dc.contributor.authorJedináková Teodora
dc.date.accessioned2019-02-20T10:55:53Z
dc.date.available2019-02-20T10:55:53Z
dc.date.issued2017-06-19
dc.identifierKOS-761771966505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80233
dc.description.abstractZákladním záměrem bylo posoudit nákladové aspekty dvou specifických a nákladově významných způsobů léčby diabetu. Práce je zaměřena na analýzu a srovnání nákladů transplantace pankreatu a léčby pomocí inzulinové pumpy u pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. typu. V práci je nejprve poukázáno na závažný medicínský i sociálně ekonomický problém diabetu a jeho vývoj ve světě, Evropě i v ČR. Hlavní metodou použitou v práci je analýza reálných nákladových dat vybraného reprezentativního vzorku pojištěnců jedné české zdravotní pojišťovny, a to za období pěti let. Součástí práce je též zhodnocení přínosu edukace pacientů s diabetem na nákladovost léčby tohoto onemocnění. Na závěr práce porovná nákladovou strukturu léčby diabetu transplantací s terapií pomocí inzulinové pumpy.cze
dc.description.abstractThe basic intention of the Master's Thesis was to assess different cost aspects of two specific ways of treatment of diabetes. The Master's Thesis is devoted mainly to an analysis of the costs of pancreas transplantation and insulin pump therapy of patients diagnosed with diabetes mellitus type 1. First, a significant medical as well as socio economic issue of diabetes and its evolution and trend in the world, in Europe and in the Czech Republic are presented. The main method used in the Master's Thesis is an analysis of real costs data related to a representative sample of the beneficiaries of a selected Czech health insurer, for a five-year period. An assessment of education of diabetes patients and its contribution to diabetes treatment costs makes also a part of the Master's Thesis. ln conclusion, the Master's Thesis compares costs structure of pancreas transplantation and an insulin pump therapy of patients diagnosed with diabetes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDiabetes mellitus,transplantace,inzulinová pumpa,analýza nákladové efektivitycze
dc.subjectDiabetes mellitus,transplantation,insulin pump,cost-effectiveness analysiseng
dc.titleAnalýza ekonomických aspektů léčby diabetu transplantací a inzulinovou pumpoucze
dc.titleEconomic aspects analysis of transplantation therapy of diabetes and insulin pumpeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeBarták Miroslav
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record