Show simple item record

Adaptation of Employeesdc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorUlrychová Iva
dc.date.accessioned2019-02-20T10:55:22Z
dc.date.available2019-02-20T10:55:22Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-695600306005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80208
dc.description.abstractTéma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných pojmů. Dále rozdělení adaptace do sociální roviny a pracovní prostředí. Zmiňuji také pojmy související se začleněním zaměstnance. Poznatky z teoretické části budu následně transformovat do části praktické. Praktická část je sestavena na základě empirického výzkumu. V tomto výzkumu budu pro sběr dat využívat dotazníkové šetření sestavené na základě rozhovoru s vedoucími zaměstnanci. Pomocí tohoto šetření jsem došla k závěru, že proces adaptace v mnou vybraném podniku je nedostačující. Důsledkem toho vypracuji návrh adaptačního plánu odpovídající dané pozici.cze
dc.description.abstractTopic of this thesis istheadaptation of employees. Theaim of theworkwillberecommendation of improvements of alreadyongoingadaptationprocess in selectedcompany. Theoretic part of theworkisfocused on analysis of ofthetopic and explanation of thefoundationalterms. Furtherfollowsstratification of adaptation to thesocialsphere and environment of work. I alsomentiontermsrelated to inclusion of theemployee. Thefoundingfromthetheoretical part willbetransformed to practical part of the thesis. Thispart'scompositionisbased on theempiricalresearch. I will in thisresearch use a surveysourced data gathered via interviewswithmanagingemployees. Thanks to thisinvestigation, I came to a conclusion, thattheadaptationprocesswithin a companychosen by meisinadequate. Based on thisdiscovery I willprepare a proposition of adaptationplanappropriatefor a chosenposition.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdaptace,adaptační plán,zaměstnanec,psychologická smlouva,přímý nadřízenýcze
dc.subjectAdaptation,Adaptation plan,Employee,Psychological contract,Direct supervisoreng
dc.titleAdaptace zaměstnancůcze
dc.titleAdaptation of Employeeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeMynaříková Lenka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record