Show simple item record

Mystery Shoppingdc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorSaranova Gilyana
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:09Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:09Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695600128205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80101
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje teoretickou část, ve které definuje marketingový výzkum. Zmiňuje především důležitost pochopení daného tématu, který je přímo spojen s metodou Mystery shopping. Následně v praktické časti se zabývá metodou Mystery shopping, pomocí níž hodnotí kvalitu servisu a služeb na dvou sledovaných prodejnách společnosti LBM, a.s., s. p. v Praze. Po prováděných návštěvách práce se zaměřuje na hodnocení jednotlivých pracovníků a jejich následného porovnání.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains a theoretical part in which it defines marketing research. It mentions the importance of understanding the subject, which is directly related to the Mystery shopping. Then in the practical part it deals with the Mystery shopping method which evaluates quality of services in 2 monitored stores of LBM a.s. in Prague. After visits of mystery shoppers thesis focuses on the evaluation of the individual sales assistants and their subsequent comparison.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMystery shopping,marketingový výzkum,sběr dat,fiktivní zákazníkcze
dc.subjectMystery shopping,market research,data collection,mystery shoppereng
dc.titleMystery Shoppingcze
dc.titleMystery Shoppingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record