Show simple item record

Fuselage dimensioning of the airplane UL-39dc.contributor.advisorBarák Karel
dc.contributor.authorMalý Vojtěch
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:05Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:05Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695600112705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80094
dc.description.abstractCílem práce je pevnostní kontrola a dimenzování trupu nové verze letounu UL-39 Albi. K tomuto účelu je vytvořen model idealizované geometrie, který je dále vysíťován a podroben MKP analýze zahrnující kritické zatěžovací případy. Na základě pevnostní analýzy a kontroly na ztrátu stability jsou navrženy úpravy původního konstrukčního návrhu. Součástí práce jsou také zkoušky nově použitých materiálů.cze
dc.description.abstractThesis purpose is to provide a strength check and dimensioning of UL-39 fuselage. First idealized geometry model is prepared to be further meshed and subjected to FEM analysis covering the critical load cases. Results of strength and buckling analysis are then used for dimensioning of the original fuselage design. Furthermore the thesis contains tests of newly introduced materials.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpevnostní kontrola,trup,UL-39,ztráta stability,pevnostní analýza,MKP,idealizace,NX10,NX Nastran,Textreme,ctyřbodový ohyb,sendvičcze
dc.subjectstress analysis,fuselage,UL-39,buckling,FEM,idealisation,NX10,NX Nastran,Textreme,four point bending,sandwicheeng
dc.titleDimenzování trupu letounu UL-39cze
dc.titleFuselage dimensioning of the airplane UL-39eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeZvěřina Ondřej
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record