Show simple item record

Customer requirements for quality - acceptance of the first piece

dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorTschunková Lenka
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:02Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:02Z
dc.date.issued2018-09-02
dc.identifierKOS-695600119005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80092
dc.description.abstractTato práce se zábývá požadavky zákazníka na kvalitu a následně přejímkou prvního kusu. V první rešeržní polovině práce jsou popsány požadavky zákazníka na kvalitu obecně, pojem kvalita, vývoj a historie, milníky kvality, teorie kontroly prvního kusu a následná tvorba a ověřování dokumentace, potřebné pro přejímku prvního kusu. Praktická část práce se zabývá ověřením a zmapováním procesů při přejímce prvního kusu u konkrétního výrobku svařeného rámu na autojeřáb. A stím související tvorbou dokumentace a ověřením dokumentace, což je potřebné pro uvolnění výrobku do výroby.cze
dc.description.abstractThis thesis follows customer's quality requirements and subsequent first article inpection. In the first researched part of the thesis, customer's general quality requirements, the concept of Quality development and history, quality gates, theory of first article inspection and following creation and verification of documentation needed for first article inspection, are described. The practical part of the thesis follows verifying and mapping processes of first article inspection of specific product: welded frame for mobile crane, and creating and veryfing documentation related to it, which is required for product release to production.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKvalita,požadavky zákazníka,kontrola,přejímka prvního kusu (FAI),milníky kvality,proces schvalování dílů do sériové výroby PPAP),3D měření,průvodní list výrobkucze
dc.subjectQuality,customer requirements,check,First Article Inspection (FAI),quality gates,Production part approval process (PPAP),3D measurement,accompanying sheet of producteng
dc.titlePožadavky zákazníka na kvalitu - přejímka prvního kusucze
dc.titleCustomer requirements for quality - acceptance of the first pieceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-07
dc.contributor.refereeJeždíková Ladislava
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record