Show simple item record

Theoretical Background and real Practice of Managing People in Chládek &Tintěra, a.s.

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorRichter Sebastián
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:51Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:51Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695600097905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80083
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá teoretickými východisky a skutečnou praxí řízení lidí ve společnosti Chládek a Tintěra a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s řízením lidí v organizaci. V praktické části je zkoumán stávající stav řízení lidí ve společnosti Chládek a Tintěra a.s. s cílem navrhnout zlepšení v oblasti získávání nových zaměstnanců a udržení a motivace stávajících zaměstnanců. Diplomová práce je zpracována na základě odborné literatury a interních materiálů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the theoretical background and actual practice of managing people in Chládek a Tintěra a.s. The theoretical part defines the basic concepts related to the management of the people in the organization. The practical part examines the current state of management of people in Chládek a Tintěra a.s. and outlines suggestions to improve recruitment of new employees and retention and motivation of existing staff. The diploma thesis is prepared on the basis of professional literature and internal materials.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů,analýza rizik,administrativa,odměňování,motivace,vzdělávání a rozvoj,akční plán,organizacecze
dc.subjectHuman resource management,risk analysis,administration,remuneration,motivation,education and development,action plan,organizatioeng
dc.titleTeoretická východiska a skutečná praxe řízení lidí ve stavební společnosti Chládek & Tintěra, a.s.cze
dc.titleTheoretical Background and real Practice of Managing People in Chládek &Tintěra, a.s.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeŠimonová Klára
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record