Show simple item record

Surface modification of silicon by the covalent attachment of organic molecules using Grignard reaction

dc.contributor.advisorKozempel Ján
dc.contributor.authorSkálová Marie
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:47Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695599855905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79924
dc.description.abstractTato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového waferu, jenž je výchozím materiálem pro úpravy. Dále je pozornost věnována především chemickým reakcím umožňujícím navázání organických molekul na povrch křemíku, jejich mechanismu a podmínkám průběhu reakce. Experimentální část je zaměřena na přípravu alkylových vrstev ve třech krocích zahrnujících leptání, chloraci a následně Grignardovu reakci. Vzorky byly analyzovány pomocí FT-IR.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with surface modification of silicon by the covalent attachment of organic molecules. The theoretical part deals with description of general and semiconductor properties of silicon, differences between Si(100) and Si(111) surfaces and the production of silicon wafer, which is the starting material for treatments. Attention is given to chemical reactions enabling attachment of organic molecules on silicon surface, their mechanism and reaction conditions. The experimental part focuses on preparation of alkyl layers in three steps involving etching, chlorination and subsequently Grignard reaction. Samples were analysed by FT-IR.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkřemík,modifikace povrchu,Grignardova reakcecze
dc.subjectsilicon,surface modification,Grignard reactioneng
dc.titleModifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakcecze
dc.titleSurface modification of silicon by the covalent attachment of organic molecules using Grignard reactioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeSmrček Stanislav
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record