Now showing items 1-20 of 26

   Subject
   AMS,fission products,fluoride matrix [1]
   AMS,štěpné produkty,fluoridová matrice [1]
   BTPhen Ligands,Liquid Extraction,Separation of Minor Actinoids,Lanthanoids [1]
   BTPhen sloučeniny,kapalinová extrakce,separace minoritních aktinoidů,lanthanoidy [1]
   carbon steel,ionising radiation,corrosion,influence of irradiation on the corrosion [1]
   diffusion transport,numerical modeling,heterogenous barrier layers,cement paste,bentonite [1]
   difúzní transport,numerické modelování,heterogenní vrstvy bariéry,cementová pasta,bentonit [1]
   Electron attachment spectroscopy,OH radical,hydrogen peroxide,radiolysis of water,secondary electrons [1]
   Elektronová záchytová spektroskopie,OH radikál,peroxid vodíku,radiolýza vody,sekundární elektrony [1]
   garnets,luminescence,GluGAG:Ce,photochemistry [1]
   granát,luminiscence,GLuGAG:Ce,fotochemie [1]
   křemík,modifikace povrchu,Grignardova reakce [1]
   kvantové tečky,efekt kvantového omezení,fotochemická syntéza nanočástic,yttritohlinitý granát,oxid zinečnatý,nanočástice zlata [1]
   Microfluidics,slug-flow,determination of extraction kinetic parameters,actinides,lanthanides,liquid-liquid extraction [1]
   mikrofluidika,segmentovaný tok,stanovení kinetických parametrů extrakce,aktinoidy,lanthanoidy,kapalinová extrakce [1]
   nanomaterials,synthesis,heating-up method,hot-injection method,ZnS [1]
   nanomateriály,syntéza,metoda ohřevu,metoda vstřikování za horka,ZnS [1]
   quantum dots,quantum confinement effect,photochemical synthesis of nanoparticles,yttrium aluminium garnet,zinc oxide,gold nanoparticles [1]
   recycling,potassium peroxodisulfate,decontamination [1]
   recyklace,peroxodisíran draselný,dekontaminace [1]