Show simple item record

Recycling of decontamination media

dc.contributor.advisorNěmec Mojmír
dc.contributor.authorBurešová Marta
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:32Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:32Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695599844705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79909
dc.description.abstractProblematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení jejich radioaktivity, aby bylo možné je s minimálními možnými náklady uvolnit do životního prostředí nebo trvale uložit. Během dekontaminace vznikají velké objemy sekundárních odpadů, a proto je recyklace dekontaminačních činidel žádoucí a často zaváděný proces. Cílem teoretické části bylo nalézt informace o recyklačních metodách používaných v průmyslu pro zpracování dekontaminačních roztoků různého složení se zaměřením na elektrochemické metody a zhodnocení účinnosti těchto metod vzhledem ke vstupním podmínkám a složení roztoku. Byl navržen elektrolytický systém pro recyklaci roztoků obsahujících sírany/peroxodisírany i korozní produkty nerezových ocelí. V experimentální části byl tento systém otestován v základní konfiguraci na modelovém roztoku. Provedené experimenty dokázaly vznik silně oxidačního činidla, kterým je s největší pravděpodobností peroxodisíran draselný.cze
dc.description.abstractDecommissioning of nuclear installations is a long term issue. Related radioactive materials and contaminated equipment are processed by various methods and decontamination agents to reduce their radioactivity and aiming to release them into environment or store them permanently at the minimum possible costs and risks. During decontamination large volumes of secondary waste are created, and therefore the recycling of decontamination solutions is desirable and frequently introduced. The aim of the theoretical part was to summarize information on the recycling methods used in the industry for the treatment of decontamination solutions of various compositions with a focus on electrochemical methods and the evaluation of the efficiency of these methods with regard to the input conditions and composition of the solution. An electrolytic system for recycling solutions containing sulphates / peroxodisulfates and corrosion products from stainless steels was proposed. In the experimental part, this system was tested in the basic configuration and with the model solution. The experiments carried out showed the formation of a strong oxidizing agent, which is most likely peroxodisulfate.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrecyklace,peroxodisíran draselný,dekontaminacecze
dc.subjectrecycling,potassium peroxodisulfate,decontaminationeng
dc.titleRecyklace dekontaminačních médiícze
dc.titleRecycling of decontamination mediaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeŠrank Jiří
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record