Show simple item record

Troja Footbridge

dc.contributor.advisorVítek Jan
dc.contributor.authorKlimeš Ondřej
dc.date.accessioned2018-11-08T19:23:19Z
dc.date.available2018-11-08T19:23:19Z
dc.date.issued2018-09-24
dc.identifierKOS-771181228105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79020
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další části práce jsou technická zpráva, statický výpočet a výkresy. Vybranou variantou je předpjatá lávka s předpětím typu extradosed. Lávka o osmi polích má celkovou délku 253,60 m. Rozpětí hlavního pole je 80 m. Nízké pylony jsou vetknuty do trámů. Žebrová mostovka vyztužená kompozitní výztuží leží mezi dvěma trámy. Šířka mostu je 6,160 m.cze
dc.description.abstractThe project deals with design of the Troja footbridge over the river Vltava. The first part is a variant study, where five variants are considered. One of them is selected as the most suitable one and additionally is designed in detail in the rest of the project. Technical report, structural analysis and structural drawings of the bridge are the next part of the project. Selected variant is a prestressed footbridge with extradosed cables. This eight-span footbridge has total length of 253,60 m. The longest span is 80 m. Low pylons are fixed in the beams. The superstructure consists of two beams supporting a ribbed deck slab between them. Deck slab has composite reinforcement. Total width of the bridge is 6,160 m.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlávka,beton,předpjatý beton,extradosed předpětí,kompozitní výztužcze
dc.subjectfootbridge,concrete,prestressed concrete,extradosed prestressing,composite reinforcementeng
dc.titleTrojská lávkacze
dc.titleTroja Footbridgeeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-24
dc.contributor.refereeHanuš Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record