Show simple item record

The Effect of Cyclic Thermal Loading on Concrete-to-concrete Bonddc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorNanić Denis
dc.date.accessioned2018-06-27T17:53:40Z
dc.date.available2018-06-27T17:53:40Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-587864535205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78097
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé části této práce je detailně popsán experiment od výroby vzorků, slepení vzorků polymer cementem, provedení zkoušky cyklickým namáháním teplotou, mechanické zkoušky vzorků a následné vyhodnocení. Vzorky byly vyráběny ve dvou variantách, a to konkrétně s hladkým a s předem definovaným drsným povrchem. Výsledkem experimentu je vyhodnocení vlivu cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev. Dále bylo vyhodnoceno, jaký vliv bude mít drsný povrch vzorků na soudržnost betonových vrstev po cyklickém zatěžování teplotou.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the effect of cyclic thermal loading on concrete-to-concrete bond. The thesis describes the concrete-to-concrete bond with focus on the effect of the thermal stress on the two concrete layers joint. In the second part of this thesis is described in detail an experiment from production samples, bonding samples with polymer cement, cycling thermal loading, mechanical testing and evaluation of results. Concrete samples were produced in two variants. The first variant was produced with a smooth surface and the second variant was produced with a defined rough surface. The result of the experiment is the evaluation of the influence of cyclic loading on concrete-to-concrete bond and the evaluation of the rough surface on concrete-to-concrete bond after thermal cycling loading.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbeton,soudržnost betonových vrstev,spoj betonových vrstev,cyklické namáhání teplotou,polymer cement,chemická soudržnost,mechanická soudržnost,smykový zámekcze
dc.subjectconcrete,concrete-to-concrete bond,bonding of concrete layers,cyclic thermal loading,polymer cement,chemical adhesion,mechanical adhesion,shear lockeng
dc.titleVliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstevcze
dc.titleThe Effect of Cyclic Thermal Loading on Concrete-to-concrete Bondeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeBroukalová Iva
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record