Show simple item record

Measurement of the St. Spirit Church in Liběchov and Creation of the Drawing Documentation Part

dc.contributor.advisorKřemen Tomáš
dc.contributor.authorKlimánková Petra
dc.date.accessioned2018-06-26T09:02:53Z
dc.date.available2018-06-26T09:02:53Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-786210244505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78065
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, přes zaměření objektu metodou laserového skenování až po tisk finálních výstupů. Výsledkem této práce je půdorys hrobky a dva podélné a dva příčné řezy celým objektem. Tato dokumentace vznikla na základě dohody se starostkou města Liběchov a v budoucím období bude městem Liběchov využita pro plánovanou rekonstrukci objektu.cze
dc.description.abstractThis magister's thesis deals with measurement, processing of measured data and creation of drawing documentation part of the st. Spirit Church in Liběchov. In this thesis is complexly described proces of creation of drawing documentation since creation of point field, through the measurement of object using laser scannig method, till the print of final plans. The result of this work are ground plan of crypt, two longitudinal sections and two traverse sections of the whole object. This documentation originated as the agreement with the major of city Liběchov and it will be used for planning reconstruction in future.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKostel sv. Ducha,Liběchov,laserové skenování,mračno bodů,měřická dokumentace,Leica Cycloncze
dc.subjectSt. Spirit Church,Liběchov,laser scanning,point cloud,as-built documentation,Leica CyclonSt. Spirit Church,Leica Cycloneeng
dc.titleZaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentacecze
dc.titleMeasurement of the St. Spirit Church in Liběchov and Creation of the Drawing Documentation Parteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLínková Lenka
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record