Show simple item record

Climate-neutral office building

dc.contributor.advisorLupíšek Antonín
dc.contributor.authorSilovská Anna
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:28Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:28Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-773337358405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77933
dc.description.abstractObsahem této práce je vypracování stručné rešerše klimatických cílů a aplikovat je na podmínky České republiky. Na základě toho byly stanoveny emisní limity pro novostavbu kancelářské budovy, která byla následně posouzena z hlediska potenciálu globálního oteplování. Byly navrženy varianty stavebně energetického konceptu budovy, jejichž uhlíková stopa ve fázi výstavby a provozu splňuje stanovené emisní požadavky. Tyto varianty jsou v závěru práce vyhodnoceny a porovnány.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to complete a brief research on climatic goals and to apply them to the conditions in the Czech Republic. Based on this, emission limits for the construction of a new office building were established. This building was later assessed from the point of view of global warming potential and other environmental indicators. Variations in construction and energetic concept of a building whose carbon footprint in the phase of construction and operation meets the defined emission limits are defined. These variants are evaluated and in the conclusion of this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKlimaticky neutrální administrativní budova,globální oteplování,GWP,emise skleníkových plynů,LCA,Pařížská klimatická dohoda,uhlíková stopcze
dc.subjectClimate neutral office building,global warming,GWP,greenhouse emissions,LCA,Paris climate agreement,carbon footprinteng
dc.titleKlimaticky neutrální kancelářská budovacze
dc.titleClimate-neutral office buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTencar Jiří
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record