Show simple item record

Study of technical and operational conditions of the small reservoir Horní Těšice

dc.contributor.advisorSatrapa Ladislav
dc.contributor.authorTůma Jan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.available2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-587864384605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77667
dc.description.abstractVypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová vlna. V bakalářské práci je provedené řešení převedení povodňového průtoku přes sdružený objekt. Součástí práce je stanovení mezní bezpečnostní hladiny (MBH), jedná se o úroveň hladiny v nádrži, kdy nastává při překročení reálné nebezpečí poruchy a havárie vodního díla. Dále je stanovena kontrolní maximální hladina (KMH), jedná se o maximální hladinu v nádrži, která převede při zvolených předpokladech a podmínkách kontrolní povodňovou vlnu přes vodní dílo Horní Těšice. V závěru práce bude posouzení vztahu mezi MBH a KMH. Také zde bude návrh opatření a úprav pro zvýšení bezpečnostní a retenční schopnosti vodního díla.cze
dc.description.abstractThe elaborated bachelor thesis is important to assess the safety of the small water reservoir Horní Těšice under increased flood flow. For the bachelor thesis were used current values of N-year flows and derived flood wave. The bachelor thesis deals with the flood flow transfer through a clustered object. The component of the work is the determination of limit of safe water, which is the in the tank, when occurs real danger of failure and accident on the pond. In addition, the maximum flood level is determined. It is the maximum level in the pond, which is will be reached by the floods. Thesis will assess the relationship between limit of safe water and maximum flood water level. In the end, there will be the proposal for measures and modifications to increase the safety and retention capacity of the pond.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHorní Těšice,sdružený objekt,bezpečnostní přeliv,mezní bezpečnostní přeliv,kontrolní bezpečnostní hladina,požadovaná míra bezpečnosti,sypaná zemní nehomogenní hrázcze
dc.subjectHorní Těšice,clustered object,gullet,limit of safe water level,maximum flood water level,required level of safety,inhomogeneous earth dameng
dc.titleHydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšicecze
dc.titleStudy of technical and operational conditions of the small reservoir Horní Těšiceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJareš Zbyněk
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record