Show simple item record

Název tématu (anglicky):Increasing the Efficiency of Airport Security - Divesting Processdc.contributor.advisorVokáč Roman
dc.contributor.authorPopek Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:15Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:15Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599970005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77542
dc.description.abstractOchrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají fronty, které mají za následky nespokojené zákazníky, zpoždění letů a zvýšené náklady letišť i leteckých společností. Zvyšování efektivity provozu spolu s jeho optimalizací pomáhají tyto ztráty eliminovat. Jednou z nejdůležitějších částí procesu je příprava cestujících, která výrazně ovlivňuje celý průběh bezpečnostní kontroly. Práce je zaměřena na problematiku procesu přípravné fáze cestujících. Zhodnocuje historii a legislativní předpisy ovlivňující dnešní podobu bezpečnostních kontrol cestujících. Analyzuje současnou situaci a charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující efektivitu provozu. Obsahuje případovou studii vlivu zavedení paralelní přípravy cestujících na základě naměřených dat z mezinárodního evropského letiště. Výsledkem práce je zhodnocení reálného vlivu faktorů ovlivňujících efektivitu bezpečnostních kontrol na letištích.cze
dc.description.abstractAviation Security is one of the most important goals of every airport. All passengers have to be checked before the entrance to the Security Restricted Area. It is one of the many reasons of queuing. Queues have a negative impact on passenger satisfaction and furthermore they stand for the flight delays. The queues are also one of the factors that increase airport and airlines costs. Increasing of efficiency helps to optimize whole processes and to eliminates the extra costs. The most important part with an impact on the efficiency is divesting process of passengers. This bachelor thesis is focused on divesting process of passengers and summarize its history and legislative requirements. This thesis analyzes real situations and characterizes each factor with efficiency impact. It includes a case study of the impact of introducing parallel passenger divesting on the basis of measured data from an international European airport. The final result is evaluation of the factors with impact on the efficiency of the airport security checkpoints.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpečnostní kontrola,efektivita přepravy,letiště,odbavení cestujících,příprava cestujících,spokojenost cestujícíchcze
dc.subjectsecurity check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengerseng
dc.titleZvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujícíchcze
dc.titleNázev tématu (anglicky):Increasing the Efficiency of Airport Security - Divesting Processeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKoblása Lukáš
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record