Show simple item record

Teacher Charisma

dc.contributor.advisorDobrovská Dana
dc.contributor.authorPešková Klára
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:54Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:54Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-599601517305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77442
dc.description.abstractZávěrečná práce je zaměřena na problematiku charismatu učitele. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak vnímají žáci na střední škole charisma učitele, jaké vlastnosti učitele považují za klíčové. Práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se opírám o nové publikační tituly především zahraniční provenience. V rámci empirické části bylo provedeno dotazníkové šetření na střední odborné škole. Pomocí realizovaného výzkumu jsem hledala odpovědi na otázky, jaké jsou osobnostní vlastnosti učitelů, kteří jsou respondenty vnímáni jako charismatičtí a zda žáci považují za charismatické rysy u pedagogů expertní znalosti, smysl pro humor a didaktické schopnosti. Hlavním výstupem empirické části je představení výsledků dotazníkového šetření, doplněných o deskriptivní statistiku a jejich interpretace. V závěru práce jsou načrtnuty náměty pro možné pokračování výzkumu charismatu učitele.cze
dc.description.abstractThe final thesis is aimed at the difficulties of teacher´s charisma. The objective is to investigate whether and how the scholars perceive the teacher´s charisma and what characteristics they deem essential. This work is of theoretical-empiric nature. The theoretical part employs up-to-date titles especially of foreign origin. The empirical part collects data based on high school questionnaire survey. The research is focused on answering the questions of what are the personality traits of teachers who are identified as charismatic and whether the teacher´s expertise, sense of humor and didactic abilities are considered charismatic features by the scholars. The empirical part presents the results of the questionnaire survey complemented by descriptive statistics and their interpretation. Suggestions for a potential continuation of the teacher´s charisma research are outlined by the end of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCharisma učitele,efektivní výuka,znalosti,osobnostní vlastnosti,výukové metody,humorcze
dc.subjectTeacher´s charisma,effective teaching,knowledge,character traits,teaching technigues,humoreng
dc.titleCharisma učitelecze
dc.titleTeacher Charismaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVobořilová Jarmila
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record