Show simple item record

Quality and precision determination of scanning totatl station Trimble SX10dc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorSrp Miloslav
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:58Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:58Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-781235181905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77343
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá testováním skenovací totální stanice Trimble SX10. V první části práce jsou uvedeny základní informace o testovaném přístroji. Dále byla provedena série testů, která měla za úkol otestovat přesnost dálkoměru, využitelnost a použitelnost manuálního cílení za použití kamerového obrazu zobrazeného na displeji. Další test ověřil, zda je dodržena udávaná přesnost laserového skenování měřením na laserové skenovací základně a nakonec, zda je možné využít snímky pořízené z kamery přístroje pro fotogrammetrické zpracování a výsledné mračno bodů porovnat s laserovým skenováním.cze
dc.description.abstractThis master's thesis provides information about testing the scanning total station Trimble SX10. There is the basic information about the testing device in the first part of my thesis. In the second part was carried a series of tests. The purpose of those tests was to measure the precision of range-finder, usability and practicability manual targeting with using the camera images showed on the display. Another test verified whether the precision of the laser scanning by measuring on the laser scanning base has complied. The last test showed us if the pictures taken from the total station are good to use for photogrammetric evaluation and also to compare dense cloud with laser scanning dense cloud.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTrimble SX10,přesnost,laserové skenování,fotogrammetrie,mračno bodůcze
dc.subjectTrimble SX10,precision,laser scanning,photogrammetry,dense cloudeng
dc.titleTestování kvality a přesnosti skenovací totální stanice Trimble SX10cze
dc.titleQuality and precision determination of scanning totatl station Trimble SX10eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBraun Jaroslav
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record