Show simple item record

Design of New Aeroclub Airport or Arfielddc.contributor.advisorVittek Peter
dc.contributor.authorVlček Richard
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:49Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:49Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-778757911905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77337
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Návrh nového aeroklubového letiště" je vytvoření návrhu nového letiště určeného pro aeroklubovou činnost. Nejprve je v práci provedeno teoretické seznámení s procesem projektování letišť, následně je analyzován současný stav provozu uvažovaného zadavatele stavby, kterým je Slovácký aeroklub Kunovice. Hlavní část práce poté definuje možnosti výběru lokality a stanovuje fyzické rozměry a komponenty letiště na základě platných předpisů. Součástí práce je i ověření vhodnosti zvolených ploch. Výsledným přínosem je vytvoření konceptu, který může být v budoucnu zvažován a aplikován jako vhodné řešení.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis "Design of a New Aeroclub Airport or Airfield" is the creation of a new aeroclub airport project designed for aeroclub activities. First, a theoretical understanding of the airport design process is made. Subsequently, the current state of the operation of the intended contracting authority is analyzed, which is the Slovácký Aeroclub Kunovice. The main part of the work defines the site selection options and determines the physical dimensions and components of the airport based on valid regulations. Part of the work is also verification of the suitability of selected areas. The resulting benefit is creating a concept that can be considered and applied as a suitable solution in the future.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNávrh letiště,Slovácký aeroklub Kunovice,Letiště Kunovice,Předpis L14,Zákon o civilním letectvícze
dc.subjectDesign of airfield,Slovácký Aeroclub Kunovice,Airport Kunovice,Regulation L14,Civil Aviation Acteng
dc.titleNávrh nového aeroklubového letištěcze
dc.titleDesign of New Aeroclub Airport or Arfieldeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHavíř Radomír
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record