Show simple item record

Gisquick platform extension supporting spatio-temporal datadc.contributor.advisorLanda Martin
dc.contributor.authorTěthal David
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:58Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:58Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599933905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77303
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh a vytvoření nástroje rozšiřujícího mapovou publikační platformu Gisquick o podporu práce s časoprostorovými daty. Nástroj nabídne uživateli přehledné uživatelské rozhraní, které umožní výběr mapových prvků vektorových vrstev na základě jejich časových hodnot. Výběr bude zároveň možné provádět automatizovaně a vytvářet tak jednoduché animace. První část práce zahrnuje rešerši fungování webových publikačních platforem a mapových serverů. Detail je především kladen na popis jejich principu podpory časoprostorových dat. Na základě rešerše byla zvolena optimální metoda, která byla posléze vhodně aplikovaná na platformu Gisquick. Druhá část práce se zabývá implementací nalezeného řešení v platformě Gisquick. Nástroj na straně webového klienta byl vyvíjen v programovacím jazyce JavaScript s použitím frameworku Vue.js, do kterého je v tuto chvíli stávající webový klient přepisován. Spolu s úpravami webového klienta bylo dále nutné zahrnout novou funkcionalitu do zásuvného modulu pro QGIS, sloužícího k publikaci předem vytvořených projektů. V zásuvném modulu je možné pro jednotlivé vrstvy identifikovat jejich atribut obsahující časové hodnoty.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to design and implement a new filtering tool in the map-publicating platform Gisquick. The new tool focuses on the selection of spatio-temporal data. It provides a simple user interface that enables map features filtration based on their time values. The filtering tool may be applied only for vector layers. In addiction, selection could be done automatically in order to make simple animations. First chapter concentrates on the research of web map platforms and web mapping servers. This part provides a clear description of spatio-temporal data support for mapping severs. In reference to the research, the optimal solution is found and applied on Gisquick platform filtering tool. Second chapter describes the implementation of optimal solution on Gisquick platform. Filtering tool in the web client is developed in programing language JavaScript with Vue.js framework. The entire web client is being migrated into this framework at the moment. Another change is completed in Gisquick QGIS plugin. It allows users to identify time layers where attribute containing time values has to be specified for each layer during the publication process.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčasoprostorová data,selekce mapových prvků,webový klient,QGIS,JavaScript,Python,Vue.js,plugincze
dc.subjectspatio-temporal data,map feature filtration,web client,QGIS,plugin,JavaScript,Vue.jseng
dc.titleRozšíření platformy Gisquick o podporu časoprostorových datcze
dc.titleGisquick platform extension supporting spatio-temporal dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNetek Rostislav
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record