Show simple item record

Materials with tensile strenght above 500 MPa used in formingdc.contributor.advisorValeš Michal
dc.contributor.authorHejnic Josef
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:56Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:56Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599823305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77301
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí pevnosti a jejich zpracování pomocí tvářecích procesů. Zabývá se výrobním procesem těchto materiálů a uvádí možnosti zvyšování jejich pevnosti. Jádrem práce je přehled současného stavu vysokopevnostních materiálů určených pro tváření. Dále jsou sumarizovány moderní způsoby zpracování těchto materiálů. V experimentální části jsou ověřeny tyto vlastnosti na materiálu MBW 1500. Práce by měla přinést užitečný přehled rozvíjející se oblasti vysokopevnostních materiálů.cze
dc.description.abstractThis work is focused on materials with tensile strength above 500 MPa and their manufacturing and processing. Nowadays a great effort is made to reduce the part weight for automotive industry while preserving the product utility properties. This drives the growing interest for high-tensile-strength materials. They are often processed by forming. This work describes the manufacturing processes of such materials and also describes methods of tensile strength enhancement. The core part of the work overviews property-wise the current materials used for forming and different ways of their processing. In the experimental part, the properties of high-tensile-strength material (MBW 1500) were verified. The work should present a useful review for progressive field of high-tensile-strength materials.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvysokopevnostní oceli,zvyšování pevnosti,mez kluzu,UHSS,hot-formingcze
dc.subjecthigh strength steel,increasing strength,yield strength,UHSS,hot-formingeng
dc.titleMateriály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tvářenícze
dc.titleMaterials with tensile strenght above 500 MPa used in formingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKubelka Martin
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record