Show simple item record

Financial Analysis of Selected Construction Companiesdc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorRaková Markéta
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:01Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:01Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-593779773405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77262
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je finanční analýza nejprve z teoretického a následně praktického hlediska. V teoretické části jsou rozebrány podklady a metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány v praktické části na dvě předem vybrané stavební společnosti, jejichž výběrem se práce také zabývá. Finanční analýza je vypracována na základě finančních výkazů firem z let 2010 až 2015 a její součástí je horizontální i vertikální rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty a dále analýza poměrových ukazatelů. Výsledky těchto dílčích analýz jsou průběžně komentovány a společnosti porovnávány. Na konci práce jsou výsledky shrnuty slovně i pomocí tabulky, která je vytvořena pomocí metody pořadí.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is a financial analysis, done from both theoretical and practical point of view. The theoretical part describes methods of the financial analysis, which are later in the practical section applied to two chosen construction companies. The problem of choosing those two companies is also discussed in this thesis. The financial analysis is based on the financial statements of the companies from the years 2010 to 2015 and it contains the horizontal and vertical analysis, and also the ratio analysis. All analysis results are commented and both companies are compared. This thesis ends with a summary of all analysis results presented in both verbal and table form. The summary is created by using the method of simple order.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfinanční analýza,horizontální analýza,vertikální analýza,analýza poměrových ukazatelů,mezipodnikové srovnánícze
dc.subjectfinancial analysis,horizontal analysis,vertical analysis,ratio analysis,intercompany comparisoneng
dc.titleFinanční analýza vybraných stavebních společnostícze
dc.titleFinancial Analysis of Selected Construction Companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNováková Vladimíra
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record